پایه یک تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی

 پایه سه تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مشاوره

چند دلیل مهم برای انتخاب ما به عنوان مشاور

مشاوره

دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه…

طراحی

رتبه بندی پایه یک ساختمان های مسکونی، تجاری،…

محاسبه

پایه سه تخصص ساختمان های آموزشی،  ورزشی،بهداشتی…

نظارت

کارشناسان و متخصصین ارشد در گرایش های مختلف…

پستهای اخیر

آخرین ارسالهای وب سایت

تألیفات ومقاله های دکتر سعید پیری

احیای محله های تاریخی با رویکرد ارتقای کیفی زندگی ساکنان،

عقد قرارداد مجهزترین میدان میوه و تره بارغرب کشور

عقد قرارداد مجهزترین میدان میوه و تره بارغرب کشور در

تألیفات ومقاله های مهندس مسعود شعبانی

مفهوم هویت و مولفه‌های آن، فصلنامه نقش پردازان شهر،۱۳۹۲، مسعود