تألیفات ومقاله های دکتر سعید پیری

احیای محله های تاریخی با رویکرد ارتقای کیفی زندگی ساکنان، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، ۱۳۹۳، سعید پیری- جوان نظری- حمیدرضا نیلی

لیست کلیه کارها

مراکز آموزشی- فرهنگی    مدرسه ۱۵ کلاسه متوسط پسرانه- دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر- مدرسه راهنمایی ۱۷ کلاسه پسرانه- هنرستان دخترانه کار و دانش- دانشکده علوم پایه