خدمات ما

خدمات مشاوره شرکت

تخصصی

شرکت مهندسین مشاور طرح خشتی شایستگان

مشاوره، طراحی، محاسبه، نظارت و اجراء کلیه عملیات ساختمانی، اجراء اسکلت فلزی و بتنی و سقف تیرچه بلوک، برنامه ریزی و کنترل پروژه، طراحی سیستم های کنترل کیفیت، طراحی کارخانه، طراحی سیستم های برق و قدرت و مدیریت و کلیه فعالیت های مجازی
دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی که با بهره وری از کارشناسان و متخصصین ارشد در گرایش های مختلف اعم از معماری، شهرسازی، مهندسی سیویل از ظرفیت علمی و فنی بالایی برخوردار است.

این شرکت دارای صلاحیت و رتبه بندی پایه یک در رشته ساختمانهای مسکونی- تجاری- اداری - صنعتی، پایه سه در ساختمان های آموزشی- ورزشی- بهداشتی و درمانی می باشد.

خدمات ما شامل: